28 Mar 2020

Ce documente sunt necesare pentru acordarea indemnizației de șomaj?


Cerere completată și semnată (modelul poate fi descărcat mai jos)

Copie CI

Copii Acte de studii si calificare

Carnet de munca (dacă aveți)

Declaratie pe proprie raspundere prinvind sanatatea in munca (modelul poate fi descărcat mai jos)

 Acord GDPR (modelul poate fi descărcat mai jos)

Adeverinta angajator – modelul este prevazut la art.18 din normele metodologice de aplicare a L76/2002 –Anexa 7